Cổng trục container

Cổng trục container hay còn gọi là cổng container, cẩu trục container, cẩu container, cẩu cảng, cẩu bờ, v.v… được sử dụng rất phổ biến và có thể nói là không thể thiếu được tại các cảng biển, các kho vận bốc xếp container.

Cổng trục container rất đa dạng về kiểu dáng, đặc điểm kỹ thuật và được chia thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau như: Cổng trục cảng hay còn gọi là cẩu cảng, cẩu bờ, cẩu cò, cẩu RTG, v.v… nhưng đều có chung một đặc điểm rất dễ nhận biết là hệ thống nâng được gắn cơ cấu dầm nâng container chuyên dụng.

Là dòng sản phẩm được sử dụng ngoài trời, có tốc độ cao dải tải trọng thay đổi từ 10 – 100 tấn. Được thiết kế chạy trên hệ thống ray cố định dưới đất, với chế độ làm việc thông thường A6 – A8. Có tốc độ làm việc cao, nhiệt độ môi trường làm việc từ 10 – 500C. Xe con thường có hai hoặc ba móc nâng có tải trọng khác nhau và thường có hai đến ba xe con trên một hệ thống.

Cổng trục container rất đa dạng về kiểu dáng, đặc điểm kỹ thuật và được chia thành nhiều dòng sản phẩm khác nhau, nhưng đều có chung một đặc điểm rất dễ nhận biết là hệ thống nâng được gắn cơ cấu dầm nâng container chuyên dụng.

Cổng trục container rất đa dạng về tải trọng, nhưng thông dụng nhất là một số tải trọng “tiêu chuẩn” như sau:

– Cẩu container 35 tấn

– Cẩu container 40 tấn

– Cẩu container 50 tấn

admin