Lợi ích của biến tần ứng dụng cho cẩu: –  Loại bỏ sụt áp điện lưới: khi sử dụng bien tan, bằng cách duy trì từ thông động cơ (nhờ thay đổi cả tần số lẫn điện áp) cho phép tạo ra momen khởi động lớn trong khi dòng khởi động động cơ gần sát với dòng […] > View article