1. Cấu tạo của Cầu trục gầu ngoạm? Cầu trục gầu ngoạm được cấu tạo gồm 3 bộ phận chính: Dầm cầu trục, palang, gầu ngoạm. Điểm khác biệt lớn nhất của cầu trục múc ngoạm so với các cầu trục thông thường là bộ phận gầu ngoạm, bộ phận này được chế tạo đặc biệt, […] > View article