Bộ trưởng Đăng Vũ Chư về dự Hội nghị : Kết quả thực hiện Dự án cải tạo mở rộng Nhà Máy Cơ Khí Hồng Nam ngày 3/11/1999

> View article